velikost textu

Integration Paradigms for Ensemble-based Smart Cyber-Physical Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integration Paradigms for Ensemble-based Smart Cyber-Physical Systems
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Vladimír Matěna
Školitel:
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Oponenti:
Prof. Jan Carlson
Ing. Přemysl Brada, Ph.D.
Id práce:
161979
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (4I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
smart cyber-physical systems, reliability-aware design, real-time communication, autonomic components, ensembles, simulation environment, testbed
Klíčová slova v angličtině:
smart cyber-physical systems, reliability-aware design, real-time communication, autonomic components, ensembles, simulation environment, testbed
Abstrakt:
Smart Cyber-Physical Systémy (sCPS) jsou komplexní systémy zaměřené na chytrou koordinaci která často vyžaduje decentralizované řízení a síťovou odolnost. Nový vývoj v oblasti robotických systémů, Průmyslu 4.0 a systémů autonomních vozidel přináší výzvy které se dají řešit za pomocí sCPS založených na ensemblech, ale pro správnou funkci vyžadují zpřesnění jejich práce se sítí a propagací dat. Tato disertační práce mapuje příklady použití sCPS ve zmíněných doménách, diskutuje požadavky na architekturu založenou na ensemblech v oblasti vztahu k síti a předkládá doporučení společně s technickým řešením které pomáhá při vývoji sítových na ensemblech založených sCPS. navržená řešení jsou vyhodnocována pomocí simulace cílových systémů za použití aktuálních realistických simulátorů sítě a pohybu automobilů.
Abstract v angličtině:
Smart Cyber-Physical Systems (sCPS) are complex systems performing smart coordination that often require decentralized and network resilient operation. New development in the fields of the robotic systems, Industry 4.0 and autonomous vehicular system brings challenges that can be tackled with deployment of ensemble based sCPS, but require further refinement in terms of network resilience and data propagation. This thesis maps the use cases of the sCPS in the aforementioned domains, discusses requirements on the ensemble based architecture in terms of network properties, and proposes recommendations and technical means that help to design network aware ensemble based sCPS. The proposed solutions are evaluated by the means of target systems simulation using state of the art realistic network and vehicular simulators.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Matěna 22.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Matěna 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Matěna 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Jan Carlson 2.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Přemysl Brada, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 229 kB