velikost textu

Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor jednostranného zatížení páteře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor jednostranného zatížení páteře
Název v angličtině:
The Lack of Physical Activities in Childhood as a Major Cause of Unilateral Load on Spine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Denisa Reichlová
Vedoucí:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Id práce:
161886
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vadné držení těla, jednostranné zatížení dětské páteře, deformity páteře, vyrovnávací cvičení
Klíčová slova v angličtině:
Incorrect bodily posture, one-sided strain of a child’s spine, spine deformities, balancing exercise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denisa Reichlová 1.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 430 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 152 kB