velikost textu

Zlatodůl Roudný

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zlatodůl Roudný
Název v angličtině:
Goldmine Roudný
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Babický
Vedoucí:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
161783
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zlato, minerál, ruda, ložisko, ochrana, příroda
Klíčová slova v angličtině:
gold, mineral, ore deposit, mining, protection, nature
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce se věnuje odvěkému fenoménu zlata, které nejprve charakterizuje jako prvek a jako minerál s důrazem na jeho vlastnosti a současný a historický výskyt a těžbu ve světě a v České republice. Dále se práce již zabývá charakteristikou bývalého zlatodolu Roudný s popisem geologických poměrů této lokality a ložiska zlata, historii těžby včetně popisu technologií zpracování zlatonosné rudy. Následuje část práce věnovaná ochraně přírody a krajiny v oblasti bývalého zlatodolu včetně analýzy negativních důsledků obnovení těžby ve studované oblasti. KLÍČOVÁ SLOVA: zlato, minerál, ruda, ložisko, ochrana, příroda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented bachelor thesis deals with the age-old phenomenon of gold, which initially was characterized as an element and as a mineral focusing on its properties and current and historical occurrence and mining in the World and the Czech Republic. Furthermore, the thesis also characterizes the former goldmine Roudný with the description of the geology, gold deposits, history of mining and description of processing technology of the gold ore. The following part devoted to nature and landscape protection in the former goldmine Roudný including an analysis of the negative consequences of the re-mining in the study area. KEYWORDS: gold, mineral, ore deposit, mining, protection, nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Babický 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Babický 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Babický 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB