velikost textu

Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty
Název v angličtině:
Sepsis and Sepsis-associated Acute Kidney Injury: Molecular Mechanism and Lovel Aspects of Treatment
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Bc. Jan Horák
Školitel:
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD.
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Id práce:
161753
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sepse, akutní poškození ledvin, mezenchymální kmenové buňky, vagová stimulace
Klíčová slova v angličtině:
Sepsis, sepsis-associated acute kidney injury, mesenchymal stem cells, vagus nerve stimulation
Abstrakt:
ABSTRAKT Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost a heterogenitu odpovědi hostitelského organismu na přítomnost infekce je snaha o využití léčebných strategií, které mají potenciál postihnout tyto mechanismy na více úrovních. Buněčná terapie s využitím mezenchymálních kmenových buněk představuje výzkumný směr, který přinesl pozitivní výsledky v řadě studií s malým zvířecím modelem sepse. Dosud však nebyl testován vliv kmenových buněk na průběh sepse u klinicky relevantního modelu. Experimentálnímu ověření bezpečnosti a účinnosti intravenózní aplikace kmenových buněk je věnována část textu. Další z potenciálně efektivních strategií je ovlivnění neuroinflamatorního reflexu prostřednictvím stimulace bloudivého nervu; zhodnocení účinnosti vagové stimulace se zabývá zbývající část práce. KLÍČOVÁ SLOVA Sepse, akutní poškození ledvin, mezenchymální kmenové buňky, vagová stimulace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Sepsis is the most common cause of death in the intensive care units worldwide. Despite the undeniable progress in pre- and clinical research, the effective causal therapeutic strategy still does not exist. Given to extremely complex and heterogenic host response to presence of infection, the paradigm „one disease, one drug“ is obviously flawed and combination of multiple targets that involves early immunomodulation and cellular protection are needed. Cellular therapy using mesenchymal stem cells represents strategy that brought positive results in experiments with rodent septic models. Part of this thesis is dedicated to evaluation of safety and efficacy of stem cells intravenous administration to well-established large animal model of progressive peritoneal sepsis. Affecting of the neuroinflammatory reflex through the vagus nerve stimulation showed potential to attenuate sepsis in rodents. Rest of the text is dedicated to evaluation of vagus nerve stimulation effectivity in our model. KEYWORDS Sepsis, sepsis-associated acute kidney injury, mesenchymal stem cells, vagus nerve stimulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Bc. Jan Horák 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Bc. Jan Horák 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Bc. Jan Horák 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD. 1.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 754 kB