velikost textu

Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky
Název v angličtině:
Bishop Antonín Podlaha: his biblical studies published in the Journal of Czech Catholic Clergy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Musilová Daňhelová
Vedoucí:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
161569
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Časopis katolického duchovenstva, církev, biskup Antonín Podlaha, 1865 - 1932, česká katolická biblistika
Klíčová slova v angličtině:
(ČKD) - Journal of the Catholic Clergy, Bishop Antonín Podlaha, Czech Catolic biblical studies, Church, 1865 - 1932
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky přináší shrnutí publikační činnosti biblické tematiky Antonína Podlahy v Časopise katolického duchovenstva (ČKD) a analyzuje tuto činnost z hlediska jeho postoje k moderním metodám biblické práce. Jejich prosazení v katolické církvi naráželo právě v této době na značné problémy a překážky. Z jeho článků publikovaných v ČKD je zřejmé, že uvítal nadějnou dobu počátku nových vědeckých metod v této oblasti a pečlivě sledoval jejich mezinárodní vývoj. Nakonec také prokázal, že ctí svou roli v církevní hierarchii a podřídil se rozhodnutím Magisteria. Práce je doplněna stručným obsahem jednotlivých příspěvků.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Bishop Antonín Podlaha and his publishing work in ČKD (Journal for the catholic clergy) in the field of catholic biblical studies brings up the summary of the articles of the biblical theme published in ČKD and analyzes this work from the point of his attitude towards the new modern approaches of the biblical work. The end of 19th century was crucial for the birth of modern methods of biblical work. Their acceptance in the Catholic Church at that time collided with the obstructions and the restrictions. Antonín Podlaha (1865-1932) was the bishop of Czech Catholic Church engaged in the new task of the Church in the modern world uniting the faith and the science. The work is supplemented by brief contents of the articles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Musilová Daňhelová 648 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Musilová Daňhelová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Musilová Daňhelová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 296 kB