velikost textu

Trénink věkové kategorie přípravky U7 ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trénink věkové kategorie přípravky U7 ve fotbale
Název v angličtině:
Training of age category squirt team U7 at football
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Komoň
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PaedDr. Otakar Mojžíš
Id práce:
161455
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B TVS-ZS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, trénink, kategorie U7, pohybové schopnosti, fotbalové dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
football, training, U7 category, motor skills, football skills
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Komoň 1.83 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Otakar Mojžíš 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB