velikost textu

Vychladlá láska. Obraz zahraniční populární hudby 60. let v současné Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vychladlá láska. Obraz zahraniční populární hudby 60. let v současné Praze
Název v angličtině:
Love gone cold. Image of foreign pop music of the 60s in contemporary Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Vopička
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zita Skořepová
Id práce:
161178
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Revival; populární hudba; etnomuzikologie; pražská hudební scéna
Klíčová slova v angličtině:
Revival; pop music; ethnomusicology; Prague soundscape
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Vopička 386 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zita Skořepová 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB