velikost textu

Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Název v angličtině:
The Role of Teaching Practice in Development of Student of the Teachers Training for Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Novotná
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Id práce:
161176
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pedagogická praxe, student učitelství, praxeologie, osobnost učitele, začínající učitel
Klíčová slova v angličtině:
Teaching practice, Teachers training, praxeology, the personality of the student, teacher-beginner
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti učitelství na konkrétních pedagogických fakultách připravováni do praxe a jak studenti i začínající učitelé prvního stupně vnímají tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na vývoj pedagogických praxí a její provázanost ve vzdělávání budoucích učitelů. Předmětem šetření bylo také porovnání jednotlivých pedagogických fakult z hlediska časové dotace. Obsahem praktické části je kvalitativní šetření, které vychází z dotazníkové metody a rozhovoru. První výzkumné šetření zjišťuje a porovnává pohledy a zkušenosti studentů pedagogických fakult s pedagogickými praxemi. Druhé šetření se zaměřilo na začínající učitele prvního stupně, u kterých jsem metodou rozhovorů zjišťovala, jak zpětně nahlížejí a hodnotí pedagogickou praxi na fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogická praxe, student učitelství, 1. stupeň základní školy, fakultní školy, fakultní učitel, vysokoškolský učitel, začínající učitel
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis named Pedagogical practices and their tasks for primary school teachers’ development deals with the topic of the pedagogical practices at colleges and universities. The thesis finds out the extent of students’ being ready for carrying the practice out. The following task of the thesis is to describe what the students and beginner teachers think about the practice. The theoretical part is aimed at the pedagogical practice process and its connection with the primary teachers’ education. Important part of the thesis is to compare the time extent of the practice at different colleges and universities. The practical part works with the qualitative research. The used methods for this part are questionnaire and interview. The pedagogical faculty students describe their experience with the pedagogical practices. The beginner teachers evaluate the level of the practices. KEYWORDS Pedagogical practice, primary school student, primary school, faculty school, faculty teacher, collage/university teacher, beginner teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Novotná 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Novotná 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Novotná 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 708 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB