velikost textu

Henri Bergson: filosofie a vnímání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Henri Bergson: filosofie a vnímání
Název v angličtině:
Henri Bergson: Philosophy and Perception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Hřídel
Vedoucí:
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Id práce:
161094
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bergson|vnímání|jednání|trvání|paměť|svoboda
Klíčová slova v angličtině:
Bergson|perception|action|duration|memory|freedom
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje teorii vnímání Henriho Bergsona. Ten k problému přistoupil originálně z hlediska života, jednání a pohybu. Východiskem zkoumání je jeho teze, že pokud je vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje na to, co nás zajímá, pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se omezuje. Tuto linii jsem sledoval především v díle Hmota a paměť, abych se ji následně pokusil vztáhnout k Bergsonově výzvě, že vnímání má být rozšířeno a prohloubeno vzhledem k úrovni pozornosti k praktické činnosti. Téma rozšířeného vnímání jsem rozvinul pomocí textů sborníku Myšlení a pohyb. V souvislosti s tím uvažuji o duševním životě jako pohybu na kontinuu a o dvou smyslech života a dvou pojetích svobody.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis deals with Henri Bergson’s theory of perception. Bergson approached the problem of perception in an original way, namely in terms of life, action and movement. The starting point of this inquiry is his claim that if perception is de iure a picture of the whole but de facto confined to what we are interested in, then we should not ask how perception is produced, but how it is limited. I trace this line of thought mainly in the work Matter and Memory; subsequently, I try to relate it to Bergson's urge that perception should be expanded and deepened beyond the level of attention given to practical activity. I develop the notion of expanded perception on the basis of Bergson‘s texts in The Creative Mind, and in this connection I reflects on mental life as a movement on the continuum, two senses of life and two conceptions of freedom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hřídel 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hřídel 392 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hřídel 403 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. James Hill, Ph.D. 156 kB