velikost textu

Osídlení a sídlištní struktura ptolemaiovských a římských Théb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osídlení a sídlištní struktura ptolemaiovských a římských Théb
Název v angličtině:
Settlements and settlement patterns in Ptolemaic and Roman Thebes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vendula Dědková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
Id práce:
161089
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Klasická archeologie — Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (ARK DVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ptolemaiovský a římský Egypt|Théby|architektura|osídlení a sídelní struktura|administrativa
Klíčová slova v angličtině:
Ptolemaic and Roman Egypt|Thebes|Architecture|Settlement and settlement patterns|Administration
Abstrakt:
Osídlení a sídlištní struktura ptolemaiovských a římských Théb Tato práce si klade za cíl zabývat se polohou, určením, organizací a vývojem všech osídlení v thébské oblasti (na východním i západní břehu) v ptolemaiovské a římské době. Aktuální přehled dostupných archeologických a epigrafických dokladů, včetně informací obsažených v dílech antických autorů, o osídlení v thébské oblasti bude použit ke studiu rozmístění, vývoje a charakteristických znaků jednotlivých osad a k identifikaci a rozboru vzorců sídlištní struktury Théb v dané době.
Abstract v angličtině:
Settlements and settlement patterns in Ptolemaic and Roman Thebes The paper aims to focus on the location, designation, organisation and development of all settlements in the Theban region (East and West bank) in Ptolemaic and Roman times. An up-to- date overview of the available archaeological and epigraphic evidence, including information provided by classic authors, on settlements in the Theban area will be used to study the layout, characteristics and development of individual settlements as well as to identify and analyse settlement patterns in Thebes at this time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vendula Dědková 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vendula Dědková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vendula Dědková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Filip Coppens, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 3.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB