velikost textu

Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích
Název v angličtině:
Residential change and gentrification process: the case of Holešovice in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Sýkora
Vedoucí:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Id práce:
161087
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Čtvrť pražského vnitřního města dolní Holešovice v současnosti prochází proměnou, která je často označována jako proces gentrifikace. Doposud však chybí analýza, která by přítomnost gentrifikace empiricky ověřovala. Při gentrifikaci dochází k revitalizaci obytného prostředí, s přistěhováním nových obyvatel roste sociální status, a dochází k vytlačení původních obyvatel. Práce analyzuje rezidenční transformaci dolních Holešovic s cílem odhalit lokality gentrifikace a identifikovat další procesy rezidenčních proměn od roku 2001 do současnosti. K analýze jsou využita kvantitativní data o charakteristikách domovního a bytového fondu, obyvatelích a migrujících, doplněné rozhovory s lokálními aktéry. Nejprve jsou analyzovány změny fyzické a sociálně prostorové struktury na úrovni celé čtvrti. Následuje identifikace typů rezidenčních proměn na mikroúrovni statistických obvodů. Z provedených analýz vyplývá, že v dolních Holešovicích dochází k souběžnému působení gentrifikace a dalších procesů. Klíčová slova: gentrifikace, postsocialistické město, vnitřní město, rezidenční proměny
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Holešovice, Prague inner city district, currently undergoes a transformation which resembles the gentrification process. However, gentrification has not yet been empirically proven. Gentrification is characterised by the renovation of existing housing stock, increasing social status related to immigration of new residents, and displacement of original inhabitants. This thesis focuses on the residential change of Holešovice neighbourhood from 2001 till present. It aims to identify areas undergoing gentrification and to detect other processes of residential change. The analysis uses housing stock, population and migration quantitative data together with interviews with local actors. Firstly, the changes of physical and socio-spatial structure are observed on the neighbourhood level. Secondly, various trajectories of residential change are identified on the level of statistical units. Concurrent effect of gentrification and other processes on the transformation of Holešovice was identified. Keywords: gentrification, post-socialist city, inner city, residential change
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Sýkora 5.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Sýkora 932 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Sýkora 450 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Sýkora 446 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 153 kB