velikost textu

Podmínky vzniku mury z 15.5.2014 ve Smutné dolině (Západní Tatry)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podmínky vzniku mury z 15.5.2014 ve Smutné dolině (Západní Tatry)
Název v angličtině:
Formation conditions of debris flow on 15.5. 2014 in Smutná valley (Western Tatra mts.)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Dlabáčková
Vedoucí:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Id práce:
160925
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je stanovení podmínek, které vedly ke vzniku mury dne 15. 5. 2014 ve Smutné dolině v Západních Tatrách. Na základě statistické metody 4σadoplňkovýchglobálníchalokálníchmodelů,založenýchnamnožstvísrážekajejich trvání během dané události a lokálníchmodelů založenýchna množství srážek během danéudálosti,bylyodvozenyhodnotyprosrovnánís prahovýmihodnotamivybraných modelů. Dále bylo pomocí GPS provedeno geomorfologické mapování mury a zaznamenání jejích základních charakteristik, např. přítomnost plošných akumulací sutin nebo akumulačních valů, dále šířka a hloubka vytvořeného koryta. Odvozené hodnotysrážkovýchúhrnůbylyv případěmodelu4σamodelůzaloženýchnamnožství srážekajejichtrváníběhemdanéudálostipřekročeny,narozdílodmodelůzaložených na množství srážek během dané události. Dále bylo zjištěno, že svou délkou mura představuje jednu z rozsáhlejších mur, ovšem např. šířkou koryta se od průměrné velikostimurv ZápadníchTatráchneliší. Klíčováslova:svahovýproces, mura,prahováhodnota,ZápadníTatry
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of thisbachelor’s thesis is to determinate conditionswhat triggerdebrisflow on 15. 5. 2014 in Smutna valley (Western Tatra Mts.). Statistical method 4σ and additional global and local event duration model and local event precipitation model were used. Derived values with thresholds based on these models were compared. Geomorphological mapping of debris flow using GPS was made. Another base characteristics of debris flow werefound out, e.g. areal debris accumulation or leeves, wide and depth of debris flow path. Derived rainfall values from 4σ model, event–durationmodelandeventprecipitationmodelwasexceeded.Debrisflowwithit’s lenghtbelongstomoreextensivedebrisflows,bute.g.pathwidhtiscommoninWestern TatraMts. Keywords: landslide,debrisflow,threshold,WesternTatraMts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Dlabáčková 18.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Dlabáčková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Dlabáčková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 153 kB