velikost textu

Problém identity v románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá sláva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém identity v románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá sláva
Název v angličtině:
The problem of identity in the novel The Long Lost Glory of the Patriarchy by Pavel Brycz
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Didora
Vedoucí:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponent:
PhDr. Tomáš Vučka
Id práce:
160520
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CCE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Identita|patriarchát|román|fikce
Klíčová slova v angličtině:
Identity|patriarchy|novel|fiction
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problémem identity v románu současného českého spisovatele Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašla sláva. Vychází z koncepce identity jako procesu porozumění člověkem sebe sama, smyslu svého života, uvědomění svého místa v individuálním obrazu světa. Na základě analýzy postav se snažíme ukázat, jak Pavel Brycz zobrazuje různé aspekty identity (národní, osobní, sociální, profesionální, genderová). Strukturálně je práce rozdělená do dvou částí: první je věnována základní charakteristice identity a představuje zobecnění různých konceptů identity z hlediska filosofie, psychologie, sociologie a literární teorie; druhá část se zabývá analýzou postav Bryczova románu Patriarchátu dávno zašlá sláva, která ukazuje, že každá postava je nositelem určité výrazné identity.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the problem of identity in the novel by contemporary Czech writer Pavel Brycz The Long Lost Glory of the Patriarchy. It emerges from the concept of identity as a process of understanding one’s self, the meaning of one’s life, one’s awareness of his place in an individual image of the world. Based on analysis of characters we try to show how Pavel Brycz portrays various aspects of identity (national, personal, social, professional, gender). Structurally, the thesis is divided into two parts: the first one is devoted to the basic characteristics of identity and represents the generalization of various concepts of identity from the point of view of philosophy, psychology, sociology and literary theory; the second part deals with the analysis of the characters of Brycz’s novel The Long Lost Glory of the Patriarchy, which shows that each character carries a certain distinctive identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Didora 821 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Didora 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Didora 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Vučka 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 154 kB