velikost textu

Jan Ferdinand ze Schönfeldu jako osobnost 18. a 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Ferdinand ze Schönfeldu jako osobnost 18. a 19. století
Název v angličtině:
Jan Ferdinand from Schönfeld as an eminent personage of the 18. and 19. century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nina Weissová
Vedoucí:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Id práce:
160384
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osvícenství; tisk; muzeum; školství; divadlo
Klíčová slova v angličtině:
age of reason; press; museum; education; theatre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nina Weissová 732 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Charypar, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 276 kB