velikost textu

Formování charakteru v didaktických spisech Jana Amose Komenského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování charakteru v didaktických spisech Jana Amose Komenského
Název v angličtině:
The Forming of the Character in the Works of Jan Amos Komensky
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Kabele
Vedoucí:
Doc. Jindřich Halama, Dr.
Oponent:
Tabita Landová, Th.D.
Id práce:
160326
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Institut ekumenických studií (27-IES)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se věnuji pedagogickému odkazu Jana Amose Komenského s důrazem na mravní výchovu. V první části se zaměřuji na to, z jakých zdrojů Komenský vycházel, a zabývám se vývojem jeho myšlení. Ve druhé části sleduji jeho principy vyučování mravnosti, tak jak je formuluje v didaktických spisech. Závěrečná část práce srovnává jeho metody s dnešní praxí etické výchovy a podtrhuje význam Komenského sepětí morálky s kognitivním učením a zbožností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The Pedagogical heritage of John Amos Comenius with the emphasis of moral education is the main theme in my theses. The first part is concentrated on Comenius` sources and thinking developement. The second part is about principles of goals and methods ih his didactical works. The final part of my theses compares his methods with present practice of ethical education and underlines the significance of Comenius` conection of morality with cognitive learning and religiousness. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Kabele 239 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Kabele 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Kabele 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Jindřich Halama, Dr. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tabita Landová, Th.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 658 kB