velikost textu

Vybrané problémy ochrany investícií a práv duševného vlastníctva v medzinárodných investičných zmluvách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy ochrany investícií a práv duševného vlastníctva v medzinárodných investičných zmluvách
Název v češtině:
Vybrané problémy ochrany investic a práv duševního vlastnictví v mezinárodních investičních smlouvách
Název v angličtině:
Selected issues in respect to investment and intellectual property protection in international investment agreements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. František Klimo
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
160030
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
TRIPS Plus BIT Intraunijné BIT Extraunijné BIT Duševné vlastníctvo
Klíčová slova v angličtině:
TRIPS Plus BIT Intra-EU BIT Extra-EU BIT Intellectual Property
Abstrakt:
Abstrakt Práca pojednáva o kontrétnych otázkach problematiky medzinárodnej ochrany investícií a voľného obchodu. V prvej časti sa zameriava na novú výlučnú právomoc Európskej únie zjednávať medzinárodné dohody na ochranu investícií, ktorá bola na EÚ prenesená z členských štátov prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. Autor posudzuje hlavne interakciu medzi existujúcimi a novými bilaterálnymi dohodami na ochranu investícií s tretími štátmi, ako ja medzi pôvodnými a novými členskými krajinami EÚ. Druhá časť práce pojednáva o záväzkoch idúcimi nad rámec povinností podľa Dohody TRIPS v post-TRIPS uzavretých medzinárodných obchodných dohodách a ich dopad na právny a ekonomický systém rozvojových krajín.  
Abstract v angličtině:
Abstract This theses discusses particular issues in respect to international investment protection and free trade. First part focuses on new exclusive competence to enter into international investment agreement of European Union, which was trasfered from the member states by the Lisbon Treaty. Author predominatly assess the interaction between old and new BIT with third countries, as well as between old and new EU member states. Second part discusses TRIPS Plus obligations in recent international trade agreements and their impact on legal and economical system of developing countries.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Klimo 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Klimo 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Klimo 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB