velikost textu

Pražské metro jako prostor k realizaci geologických exkurzí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražské metro jako prostor k realizaci geologických exkurzí
Název v angličtině:
Prague metro as a place for geological excursions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. František Pekárovics
Vedoucí:
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Oponent:
RNDr. Josef Klomínský, CSc.
Id práce:
160009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy (UNBG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pražské metro, obklady, exkurze, magmatické horniny, metamorfované horniny, sedimenty, pracovní list
Klíčová slova v angličtině:
Prague metro, tiling, excursion, magmatic rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks, work sheets
Abstrakt:
Pražské metro jako prostor pro realizaci geologických exkurzí Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnotit a využít potenciál obkladových materiálů použitých v pražském metru a vytvořit k nim materiály vhodné pro pořádání geologických exkurzí. Ysdfvwavweefawfbaljehbrrkvjasdhbflavjsdhbf alskdjfbalksjdfnaůksjdnaůkjsdfnaůksjsa Sdfasdfasdfasfavsdfvaskedjfnalksjdfnca weuifhmacskdjfmcapisdjfcaksdjnfcamůskdjfnmacsdkjfnmacůskjdfmnacůs kdjfmnaclskdjfnmacůskdjfnacf askdjfaůksjdf nasdkfjn askdjfn aůksjdnf aůskjdfn aůkjsdf akjsdn fakůjsd fnaůksjdfnaůksrjng adg
Abstract v angličtině:
Pražské metro jako prostor pro realizaci geologických exkurzí Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate and explore the potential of the tiling materials used in the Prague metro and to create guidelines suitable for organizing geological excursions. Ysdfvwavweefawfbaljehbrrkvjasdhbflavjsdhbf alskdjfbalksjdfnaůksjdnaůkjsdfnaůksjsa Sdfasdfasdfasfavsdfvaskedjfnalksjdfnca weuifhmacskdjfmcapisdjfcaksdjnfcamůskdjfnmacsdkjfnmacůskjdfmnacůs kdjfmnaclskdjfnmacůskdjfnacf askdjfaůksjdf nasdkfjn askdjfn aůksjdnf aůskjdfn aůkjsdf akjsdn fakůjsd fnaůksjdfnaůksrjng adg
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Pekárovics 13.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Pekárovics 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Pekárovics 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Klomínský, CSc. 12.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 154 kB