velikost textu

Richard Rorty a hermeneutická tradícia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Richard Rorty a hermeneutická tradícia
Název v češtině:
Richard Rorty a hermeneutická tradice
Název v angličtině:
Richard Rorty and hermenutic tradition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matej Kováčik
Vedoucí:
Jan Kranát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
159949
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hermeneutika, analytická filosofie, filosofie jazyka
Klíčová slova v angličtině:
hermeneutics, analytic philosophy, philosophy of language
Abstrakt:
Významný (post)analytický filozof Richard Rorty sa vo svojom hlavnom diele Filozofia a zrkadlo prírody dovoláva filozofického bádania, ktoré by mohlo spadať skôr pod označenie hermeneutika než epistemológia. Nakoľko je hermeneutika typickým označením významného prúdu kontinentálnej filozofie, toto volanie vyznieva nanajvýš prekvapivo. Táto práca skúma kritiku epistemológie Richarda Rortyho a hermeneutiku Hansa-Georga Gadamera so snahou zhodnotiť, nakoľko majú k sebe blízko. Vychádza pritom najmä z tematicky relevantných pasáží kníh Filozofia a zrkadlo prírody a Pravda a metóda. Dochádza k záveru, že hlavný rozdiel medzi nimi leží v ťažko vyriešiteľnej otázke dôležitosti pojmu pravdy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In his opus magnum Philosophy and the Mirror of Nature, the prominent (post)analytic Richard Rorty calls for such a philosophical inquiry, thath would rather fit under the term hermeneutics, than epistemology. Hermeneutics being the trademark term of an important movement of continental philosophy, this comes as a suprise. By examining Richard Rorty’s criticism of epistemology and Hans- Georg Gadamer‘s concept of hermeneutics, this paper tries to find out, how much do they have in common. Source texts for this research are the topic-relatively relevant texts from the books Philosophy and the Mirror of Nature and Truth and Method. In conclusion, the main difference appears to lie in their answers to the hardly solveable question of importance of the very concept of truth. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matej Kováčik 359 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matej Kováčik 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matej Kováčik 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Kranát, Ph.D. 1.99 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 660 kB