velikost textu

Gentrifikácia v kontexte revitalizácie bratislavského vnútorného mesta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gentrifikácia v kontexte revitalizácie bratislavského vnútorného mesta
Název v češtině:
Gentrifikace v kontextu revitalizace bratislavského vnitřního města
Název v angličtině:
Gentrification in the context of revitalization of inner city of Bratislava
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adrian Gubčo
Vedoucí:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Šuška, Ph.D.
Id práce:
159641
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
gentrifikace; postsocialistické město; Bratislava
Klíčová slova v angličtině:
gentrification; postsocialist city; Bratislava
Abstrakt:
ABSTRAKT GENTRIFIKACE V KONTEXTU REVITALIZACE BRATISLAVSKÉHO VNITŘNÍHO MĚSTA Bratislavské vnitřní město v současnosti prochází revitalizačními procesy, které vykazují podobnost s procesem gentrifikace, jež je dokladován v mnohých jiných vyspělých kapitalistických, ale také v postsocialistických městech. Cílem této práce je komplexně zanalyzovat situaci v Bratislavě a na základě analýzy odpovědět na otázku, jestli probíhá v hlavním měste Slovenska gentrifikace, jaký je její rozsah, charakter a celkový vliv v kontextu revitalizace vnitřního města. Pro tyto učely se využívá více metod výzkumu, v rámci kterých se pozoruje sociální, fyzický a funkční obraz vybrané lokality s nejvyššími předpoklady pro gentrifikaci v Bratislavě, zkoumají se pohledy a motivace aktérů v oblasti a sledují a rozebírají se náznaky možných konfliktů v území. Takovýmto způsobem se práce zároveň snaží o rozšíření a prohloubení znalostí o gentrifikaci i o mechanismech transformace postsocialistických měst. Klíčová slova: Gentrifikace, postsocialistické město, Bratislava
Abstract v angličtině:
ABSTRACT GENTRIFICATION IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF INNER CITY OF BRATISLAVA Inner city of Bratislava is currently experiencing the revitalization processes which share similarities with the process of gentrification witnessed in many other advanced capitalist cities as well as postsocialist cities. Aim of this study is to analyse situation in Bratislava in a complex way and to respond on a question, if there is gentrification happening in the Capital of Slovakia, what is its extent, character and a general influence in the context of revitalization of the inner city. For these purposes, more types of research methods are used, in which social, physical and functional image of the selected area with the biggest potential for gentrification is observed, views and motivations of the local actors are explored and signs of possible conflicts are analysed. By that study also aims to extend and deepen the knowledge about the mechanisms of transformation of postsocialist cities. Key words: Gentrification, postsocialist city, Bratislava
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adrian Gubčo 4.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adrian Gubčo 333 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adrian Gubčo 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Šuška, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 153 kB