velikost textu

Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na oprávněné použití zbraně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na oprávněné použití zbraně
Název v angličtině:
Cimcurstances precluding wrong fulness focused on a legal gun use
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Prázdný
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
159190
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Okolnosti, protiprávnost, zbraně
Klíčová slova v angličtině:
Circumstances, ilegality, gun
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá všemi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, jejich historickým vývojem, vzájemnou vazbou, základní problematikou jednotlivých okolností a zaměřuje se ve své druhé části především na oprávněné použití zbraně, vztah oprávněného použití zbraně a nutné obrany a krajní nouze, postup získávání zbrojního průkazu u civilního obyvatelstva a postupu užití zbraně u ozbrojených složek České republiky atd. Na závěr pojednává srovnání úpravy oprávněného použití zbraně s úpravou Velké Británie a USA.
Abstract v angličtině:
Abstract The Thesis deals with all the circumstances precluding wrong fulness, their history, mutual relation, basic issues of individual circumstances and focuses in its second part mainly to the legitimate use of a weapon, a relationship of fair use weapons and self-defense and extreme emergency procedure for obtaining a gun license at the civilian population and procedures for the use of the weapons of the armed forces of the Czech Republic etc. At the end of the treatment compared with the authorized use of a weapon by adjusting the UK and USA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Prázdný 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Prázdný 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Prázdný 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB