text size

Trestní odpovědnost právnických osob

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Trestní odpovědnost právnických osob
Titile (in english):
The criminal liability of legal persons
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Milan Šperl
Opponents:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Thesis Id:
158969
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
29/05/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
trestní odpovědnost, právnická osoba, přičitatelnost
Keywords:
criminal liability, legal person, imputability
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této práce je analýza stávajícího účinného znění zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osoba a řízení proti nim, nikoli však jeho komplexní rozbor, ale toliko analýza některých jeho klíčových ustanovení. Smyslem práce je zejména poskytnutí určitých námětů či poznatků, které by čtenáři mohly sloužit jako vodítko při případné odborné diskuzi nad tímto zajímavým fenoménem poslední doby. Hlavním zjištěním práce jsou nedostatky zákona, co se týká použité terminologie, rozsahu kriminalizace, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě, přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce a také trestání právnických osob.
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to analyze the effectiveness of the existing Act on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution (Act No. 418/2011 Coll.). It focuses on particular key provisions, rather than provides a comprehensive analysis of the extent to which the Act is applicable. The primary purpose of the thesis is to present new ideas and findings, which could be useful for those interested in the topic and participated in professional discussions on this recent and significant issue. The thesis reveals some of imperfections of the Act. These are related to the legal terminology, the extent of criminalization, the imputability of a crime to a legal entity, the principle of transfer of criminal liability to an entity´s legal successor, and the punishment of legal entities.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Milan Šperl 1.25 MB
Download Abstract in czech Mgr. Milan Šperl 57 kB
Download Abstract in english Mgr. Milan Šperl 58 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 226 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 51 kB
Download Defence's report 167 kB