velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob
Název v angličtině:
The criminal liability of legal persons
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Milan Šperl
Oponenti:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
158969
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost, právnická osoba, přičitatelnost
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, legal person, imputability
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analýza stávajícího účinného znění zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osoba a řízení proti nim, nikoli však jeho komplexní rozbor, ale toliko analýza některých jeho klíčových ustanovení. Smyslem práce je zejména poskytnutí určitých námětů či poznatků, které by čtenáři mohly sloužit jako vodítko při případné odborné diskuzi nad tímto zajímavým fenoménem poslední doby. Hlavním zjištěním práce jsou nedostatky zákona, co se týká použité terminologie, rozsahu kriminalizace, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě, přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce a také trestání právnických osob.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to analyze the effectiveness of the existing Act on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution (Act No. 418/2011 Coll.). It focuses on particular key provisions, rather than provides a comprehensive analysis of the extent to which the Act is applicable. The primary purpose of the thesis is to present new ideas and findings, which could be useful for those interested in the topic and participated in professional discussions on this recent and significant issue. The thesis reveals some of imperfections of the Act. These are related to the legal terminology, the extent of criminalization, the imputability of a crime to a legal entity, the principle of transfer of criminal liability to an entity´s legal successor, and the punishment of legal entities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Šperl 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Šperl 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Šperl 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB