velikost textu

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec
Název v angličtině:
Gender analysis of the movie Snow White and the Huntsman
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Vokounová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
158884
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bc. Eliška Vokounová Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec Diplomová práce Abstrakt V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. Jedná se o filmové zpracování známé pohádky O Sněhurce, které se však v určitých aspektech liší od tradiční verze. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení. Taktéž se zabývám feministickou literární a filmovou analýzou a představuji koncept mýtu krásy. Jako hlavní metodu v druhé části práce tak používám kritickou feministickou archetypální analýzu a vzdorné čtení. V analytické části postupuji chronologicky podle děje a zaměřuji se v každé kapitole na jednu hlavní postavu, případně na vztahy této postavy. Věnuji se hlavně analýze archetypů daných postav, taktéž se zabývám symbolikou a mýtem krásy. Klíčová slova: Sněhurka, mýtus krásy, archetypy, archetypální analýza, vzdorné čtení
Abstract v angličtině:
Bc. Eliška Vokounová Gender analysis of the movie Snow White and the Huntsman Diploma thesis Abstract In this diploma thesis, I analyze movie Snow White and the Huntsman, which was released in 2012. This film is an adaptation of the famous fairy tale about Snow White. However, this adaptation differs in several aspects from the traditional version of this fairy tale. The first part of my diploma thesis consists of overview of theories and methodology, which I employ later in analytical part of this thesis. Feminist theories are the core of this thesis. Mainly, I focus on feminist archetypal analysis and beauty myth. I also focus on feminist literary and movie analysis. Feminist archetypal analysis and resistant reading are my main methodological tools. In the second part of my diploma thesis, I analyze each character chronologically. I focus mainly on archetypal analysis of these characters, I also analyze other symbolism and beauty myth. Keywords: Snow White, beauty myth, archetypes, archetypal analysis, resistant reading
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Vokounová 610 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Vokounová 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Vokounová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Věra Sokolová, Ph.D. 152 kB