velikost textu

Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates
Název v češtině:
Eseje o makro nerovnováhách, měnové politice a měnových kurzech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jan Hájek
Školitel:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponenti:
Christopher Hartwell
Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Id práce:
158825
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (P6201)
Obor studia:
Ekonomie (XXE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
reálné měnové kurzy, vychýlení, eurozóna, panelová data, panelová kointegrace, inflační diferenciály, globální VAR, měnová politika, mezinárodní efekt nákazy, střední a jihovýchodní Evropa, zahraniční šoky, průsak měnového kurzu do inflace, inflace, Česká republika, VAR
Klíčová slova v angličtině:
real exchange rates, misalignment, euro area, panel data, panel cointegration, inflationary differentials, global VAR, monetary policy, international spillovers, Central and Southeastern Europe, foreign shocks, exchange rate pass-through, Czech Republic, inflation, VAR
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práci tvoří čtyři články z oblasti měnové ekonomie. První článek zkoumá rozsah vychýlení reálného měnového kurzu ve vybraných zemích eurozóny, další dva članky poskytují vhled do problematiky makroekonomických efektů nákazy v zemích EU stojících mimo eurozónu. Poslední článek se poté zaměřuje na průsak změn měnového kurzu do cenové hladiny v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation consists of four empirical papers in the field of monetary economics. The first paper examines the extent of real exchange rate misalignment in the selected euro area countries, the next two papers shed light on macroeconomic spillovers in the remaining EU countries which are not part of the single currency area, while the last paper focuses on the exchange rate pass-through in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Hájek 23.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Hájek 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Hájek 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 15.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta Christopher Hartwell 10.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA 5.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. 10.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 6.15 MB