velikost textu

Identity with Reference to Ethics and Dilemma of Agency and Structure in Zadie Smith’s NW

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identity with Reference to Ethics and Dilemma of Agency and Structure in Zadie Smith’s NW
Název v češtině:
Identita ve vztahu k etice a dilematu jednání a struktury v románu NW od Zadie Smith
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
158758
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
identita, etika, struktura, jednání, postmodernita
Klíčová slova v angličtině:
identity, ethics, structure, agency, postmodernity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Svobodová 361 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB