velikost textu

Praktické datové struktury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktické datové struktury
Název v angličtině:
Practical data structures
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Pokorný
Vedoucí:
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Babka
Id práce:
158706
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cache-oblivious algoritmy, datové struktury, slovníky, vyhledávací stromy
Klíčová slova v angličtině:
cache-oblivious algorithms, data structures, dictionaries, search trees
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Pokorný 2.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michael Pokorný 15.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Pokorný 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Pokorný 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Babka 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 193 kB