velikost textu

Pachové žlázy ploštic (Heteroptera) a jejich stav u mikropterní štěnice Cimex lectularius (Cimicidae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pachové žlázy ploštic (Heteroptera) a jejich stav u mikropterní štěnice Cimex lectularius (Cimicidae)
Název v angličtině:
Scent glands of true bugs (Heteroptera) and their pattern in micropterous bed bug Cimex lectularius (Cimicidae)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Wiesnerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Kment, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.
Id práce:
158506
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pachové žlázy larev, pachové žlázy dospělců, externí struktury žláz, chemická komunikace
Klíčová slova v angličtině:
scent glands of nymphs, scent glands of adults, external structures of glands, chemical communication
Abstrakt:
Abstrakt Chemická komunikace je považována za velmi běžný typ komunikace u hmyzu. Velmi nápadná je u podřádu ploštice, Heteroptera (Insecta: Hemiptera). Komunikace probíhá vylučováním sekretu z pachových žláz, z nichž nejdůležitější jsou dorsoabdominální pachové žlázy (DAGs) nymf a metathorakální pachové žlázy (MTGs) dospělců. Práce shrnuje dosavadní znalosti o těchto pachových žlázách, zejména u mikropterní ploštice, štěnice Cimex lectularius (Linnaeus, 1758) (Cimicidae). Dále také obsahuje souhrn znalostí o chemickém složení a funkci sekretu syntetizovaném DAGs a MTGs. Klíčová slova: Heteroptera, DAGs, MTGs, pachové žlázy, štěnice Cimex lectularius, složení sekretu
Abstract v angličtině:
Abstract Chemical communication is considered to be very common type of communication within the insects. Taxon true bugs, the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera) is well known concerning this type of communication. It is based on a secretion of glands from which the most important are dorsoabdominal scent glands (DAGs) of nymphs and metathoracic scent glands (MTGs) of adults. The present study includes a summary of the knowledge about heteropteran scent glands, including the glands in micropterous bed bug, Cimex lectularius (Linnaeus, 1758) (Cimicidae). Also information about chemical composition and function of the secretion is included. Key words: Heteroptera, DAGs, MTGs, scent glands, bed bug Cimex lectularius, composition of secretion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Wiesnerová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Wiesnerová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Wiesnerová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kment, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. 152 kB