velikost textu

Metodika výuky vedení malého plavidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika výuky vedení malého plavidla
Název v angličtině:
Small Boat Management Methodology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Frolík
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
Mgr. Babeta Chrzanowská
Id práce:
158499
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Metodika, akreditace, vůdce malého plavidla, výuka, bezpečnost na vodě.
Klíčová slova v angličtině:
Methodology, accreditation, small boat leader, teaching, safety on water.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní plavební správa ČR. Metody: Neformální rozhovory, sběr dat, sběr obrazových materiálů přímo v terénu, rešerše literatury. Výsledky: Vytvoření metodického materiálu. Zjištění současného stavu pro získání akreditace, podmínek pro udělování odborné způsobilosti. Současný stav vzdělávání a bezpečnost na vodních tocích. Klíčová slova: Metodika, akreditace, vůdce malého plavidla, výuka, bezpečnost na vodě.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Small Boat Management Methodology Objectives: The aim of the work is to develop methodical materials for teaching in scope of small boat management, safe behavior on watercourses and areas as defined by the State Navigation Authority of the Czech Republic. Methods: Informal interviews, data collection, photo collection directly in the field, literary research. Results: Creation of methodical material. Determining the current status for obtain accreditation conditions for the award of professional qualifications. Current state of education and safety on watercourses. Keywords: Methodology, accreditation, small boat leader, teaching, safety on water.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Frolík 7.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Frolík 10.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Frolík 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Frolík 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Babeta Chrzanowská 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 153 kB