velikost textu

Hemoragické horečky a současná situace ve světě a v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hemoragické horečky a současná situace ve světě a v České republice
Název v angličtině:
Haemorrhagic fever and the current situation in the world and in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra El Kurdi
Vedoucí:
Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Oponent:
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Id práce:
158466
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Virové hemoragické horečky (VHF) jsou závažná onemocnění, vyvolaná specifickými jednovláknovými RNA viry. Charakteristickými znaky těchto nemocí jsou hemoragie a horečky. VHF se přenášejí na člověka vektorem z infikovaných rezervoárů. Některé z nich se vyskytovaly už před tisíci lety, a některé byly jen nedávno objevené. Často se vyskytují v tropických a subtropických oblastech. VHF nejsou endemické pro Českou Republiku, ale jsou hlášeny importované případy, například horečka Dengue a Hemoragická horečka s renálním syndromem. Cílem mé práce je literární rešerš o všech dosud objevených VHF a o jejich výskytu. Vzhledem ke klimatickým změnám, urbanizaci, zrychleném transportu osob a nedbalosti při cestování do exotických krajin se VHF stávají globálním problémem. Je velice důležité zvýšit informovanost obyvatel o hemoragických horečkách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Viral hemorrhagic fevers are severe diseases caused by specific single stranded, enveloped RNA viruses. These diseases are characteristized by hemorrhages and fever. Vectors are responsible for the transmition of VHFs from rezervoirs to humans. Some of them have existed for over a thousand years while others were recently discovered. They are often found in the tropics or subtropics. VHFs are not endemic to the Czech Republic but there were reports of imported cases of Dengue and hemorrhagic fever with renal syndrome. The objective of my dissertation was literary research of all hemorrhagic fevers and their occurrence. Due to climate change, urbanization, readily available modes of travel and negligence when visiting exotic and endemic regions, VHFs are becoming a global problem. It is extremely important to inform the public on hemorrhagic fevers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra El Kurdi 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra El Kurdi 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra El Kurdi 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. 1023 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 152 kB