velikost textu

ESP - Developing a Course for Aviation English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ESP - Developing a Course for Aviation English
Název v češtině:
Angličtina pro specifické účely (ESP) - vytvoření kurzu pro leteckou angličtinu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdaléna Přívorová
Vedoucí:
Mgr. Karel Žďárek
Oponent:
Mgr. Klára Kostková, Ph.D.
Id práce:
158337
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ESP, letectví, vývoj kurzu
Klíčová slova v angličtině:
ESP, aviation, course development
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem kurzu v rámci ESP (English for specific purposes) pro leteckou angličtinu. V teoretické části je představena metodologie vývoje kurzu, nároky na učitele a další specifika vázající se na ESP; praktická část obsahuje náplň kurzu a jeho zhodnocení na základě poskytnuté zpětné vazby ze strany učitele a studentů. V závěru jsou projednány výsledky a nabídnuta možná řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the development of an ESP (English for specific purpose) course for aviation English. The theoretical part introduces the methodology for ESP course development, the demands on the teacher and other specifics associated with ESP; the practical part focuses on the contents of the course and its evaluation based on the feedback provided by the teacher and the students. In the conclusion the results of the feedback are discussed and the possible solutions suggested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Přívorová 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Přívorová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Přívorová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Žďárek 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Kostková, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 153 kB