velikost textu

Rozšíření systému XML Check

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšíření systému XML Check
Název v angličtině:
Extension of the XML Check system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Hudeček
Vedoucí:
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Polák
Id práce:
158202
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
správa domácích úkolů, kontrola správnosti domácích úkolů, kontrola plagiátorství, správa studijních skupin
Klíčová slova v angličtině:
management of homework, checking homework correctness, checking for plagiarism, management of study groups
Abstrakt:
V této práci rozšiřujeme systém pro správu domácích úkolů z roku 2011 nazvaný XML Check. Jedná se o webovou aplikaci, která se používá v předmětu Technologie XML na MFF UK a FEL ČVUT. Studenti a pedagogové od doby zavedení v systému identifikovali množství chyb, které opravujeme, a navrhli také nové funkce, které do systému přidáváme. Nejdůležitější novou funkcí je kontrola plagiátorství, která se nyní spouští na každém odevzdaném úkolu. Pro kontrolu plagiátorství jsme vyzkoušeli několik různých algoritmů (Levenshteinovu vzdálenost, algoritmus Greedy-String-Tiling a editační vzdálenost Zhang-Shasha), které v práci srovnáváme. Jejich účinnost určujeme na základě pokusů na úkolech odevzdaných za poslední čtyři roky. Rozšířený systém se nyní aktivně používá.
Abstract v angličtině:
In this thesis, we improve the 2011 homework manager called XML Check. It is a web application used in the course XML Technologies at MFF UK and FEL ČVUT. Students and teachers have identified a number of deficiencies in the system that we are fixing. They have also suggested new functionality that we are implementing. Checking submissions for plagiarism is the most important new feature. This check is now applied to each new submission. We tried several different algorithms for this (Levenshtein distance, Greedy-String-Tiling algorithm and Zhang-Shasha tree edit distance) and we compare these algorithms. We determine their performance based on experiments on student submissions from the past four years. The improved system is now in active use.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Hudeček 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Hudeček 300.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Hudeček 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Hudeček 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Polák 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB