velikost textu

Krátké intervence ve vztahu ke kouření prováděné zdravotníky ve FNKV Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krátké intervence ve vztahu ke kouření prováděné zdravotníky ve FNKV Praha
Název v angličtině:
Brief interventions related to smoking undertaken by health professionals from the Královské Vinohrady Teaching Hospital Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kincová
Vedoucí:
MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Oponent:
MUDr. Jana Malinová
Id práce:
158181
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krátké intervence, kouření, zdravotníci, fakultní nemocnice
Klíčová slova v angličtině:
brief intervention, smoking, health professionals, teaching hospital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kincová 2.38 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Malinová 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB