velikost textu

Judikatura soudů ve volebních věcech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Judikatura soudů ve volebních věcech
Název v angličtině:
Court case-law regarding elections
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Záleský
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Id práce:
157986
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
judikatura, volební soudnictví, malé strany
Klíčová slova v angličtině:
case-law, electoral judiciary, small parties
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou judikatury českých soudů (zejména Ústavního a Nejvyššího správního soudu) v otázkách souvisejících s volbami a politickými stranami. Zaměřuje se především na analýzu institutů, jenž bývají často kritizovány malými politickými stranami jako narušující svobodnou politickou soutěž – konkrétně se jedná o uzavírací klauzule, rovnost hlasů, volební formule, státní financování stran, volební kauce a přístup stran do médií. Práce stručně představuje zakotvení těchto institutů v teorii, předestírá hlavní body jejich kritiky, a předkládá názor justice na sporné otázky s nimi související. U každého ze zkoumaných institutů se snaží vyložit, jak jsou tyto justicí chápány, přičemž klade hlavní důraz na zmapování hranice toho, jaké nastavení příslušných institutů je pro soudy ještě přijatelné, a kdy jsou případně již připraveny zasáhnout v zájmu ochrany svobodné politické soutěže.
Abstract v angličtině:
This theses deals with analysis of cases that were held mainly before the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic with regard to the election process and political parties. It focuses mainly on the analysis of topics that are often criticised by small political parties as harmful to the free and fair election process. Specifically, these topics include election threshold, setting electoral districts, methods for allocating seats, subsidising political parties from the national budget, financial restrictions on candidacy, and access to media. The thesis briefly summarizes relevant theoretical premises, which is followed be presenting the bases of criticism of the specific institutes, and finally the courts’ opinions are analysed as well. With each of the institute, the main goal of the theses is to show how the courts interpret them. Specifically, it focuses on finding a line between what courts still deem acceptable, and what is perceived by them as too damaging to the fair and free election process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Záleský 569 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Záleský 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Záleský 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. David Záleský 27 kB