velikost textu

Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis
Název v angličtině:
Recombinant proteins and synthetic peptides as tools for studies on antibody response against Phlebotomus orientalis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Blanka Ferencová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent:
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Konzultanti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
RNDr. Michal Šíma, Ph.D.
Id práce:
156854
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Phlebotomus, Leishmania, sliny, peptidy
Klíčová slova v angličtině:
Phlebotomus, Leishmania, saliva, peptides
Abstrakt:
ABSTRAKT Sliny flebotomů obsahují proteiny a peptidy, které mají důležitou roli při sání krve. Některé z těchto proteinů jsou zároveň antigenní a v opakovaně poštípaném hostiteli se proti nim vytvářejí protilátky. Pomocí imunoblotu s psími séry jsme identifikovali antigenní proteiny slinných žláz Phlebotomus orientalis, který je hlavním přenašečem viscerální leishmaniózy v Súdánu a Etiopii. Pět nejnadějnějších proteinů bylo připraveno v rekombinantní formě v bakteriích E. coli a použito jako antigen v ELISA testech se séry domácích zvířat z Etiopie a myší z chovu, které byly vystaveny poštípání P. orientalis. Jako pozitivní kontrola byl použit homogenát slinných žláz (SGH). Nejlepší antigenní vlastnosti prokázaly dva rekombinantní proteiny Yellow-related protein PorSP24 a ParSP25-like protein PorSP65. Protilátková odpověď proti těmto proteinům vysoce korelovala s odpovědí proti SGH, zejména v testech s ovčími a psími séry. V testech s psími séry však byla u obou antigenů detekována také nespecifická vazba protilátek. Dále bylo zjištěno, že v testech s SGH a rekombinantními proteiny slinných žláz P. orientalis nedochází ke zkříženým reakcím se séry myší poštípaných P. papatasi a Sergentomyia schwetzi. Z obou výše zmíněných slinných proteinů byly následně navrženy a syntetizovány peptidy, které by měly být totožné s epitopy rozpoznávanými protilátkami proti slinám P. orientalis. Tyto peptidy byly rovněž testovány jako antigeny v ELISA testech s výše zmíněnými séry. V porovnání s rekombinantními proteiny jsme v testech s peptidy dosáhli významného zvýšení specificity u psů i u ovcí. Oba peptidy odvozené ze struktury Yellow- related proteinu (PorSP24 Pep1 a PorSP24 Pep2) je možné na základě dobrých korelací s SGH i vysokých hodnot testovaných statistických veličin považovat za vhodné markery expozice pro psy, navíc PorSP24 Pep2 také pro ovce. Oba peptidy odvozené ze struktury PorSP65 vykazovaly vysokou antigenicitu v testech s psími a kozími séry. Klíčová slova: Phlebotomus orientalis, ELISA, slinné žlázy, rekombinantní proteiny, peptidy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of the bitten host. Antigenic salivary proteins of Phlebotomus orientalis, main vector of visceral leishmaniasis in Sudan and Ethiopia, were identified using immunoblot with dog sera. The 5 most promising antigens were expressed in an E. coli bacterial system. Subsequently, these proteins were tested in ELISA with sera of domestic animals from Ethiopia naturally exposed to P. orientalis, and with sera of mice bitten experimentally by this sand fly species. Salivary gland homogenate (SGH) was used as the positive control. The best antigenic properties were detected in two recombinant proteins, Yellow-related protein PorSP24 and ParSP25-like protein PorSP65, especially in tests with sheep and dog sera. However, nonspecific binding of dog sera was also detected using both antigens. In addition, we proved that sera of mice repeatedly bitten by P. papatasi and Sergentomyia schwetzi do not crossreact with SGH and the tested recombinant proteins of P. orientalis. In a second part of this thesis we designed peptides representing epitopes recognized by specific anti-saliva antibodies. Two peptides were derived from each above mentioned salivary protein and tested in ELISA using sera of domestic animals from Ethiopia and experimentally bitten mice. In comparison to recombinant proteins, peptides revealed much higher specificity with dog and sheep sera. Both peptides deriving from PorSP24 could be considered as good markers of exposure to P. orientalis bites in dogs, one of them (PorSP24 Pep2) also in sheep. Both peptides deriving from PorSP65 revealed high antigenicity in tests with dog and goat sera. Key words: Phlebotomus orientalis, ELISA, salivary glands, recombinant proteins, peptides
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Blanka Ferencová 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Blanka Ferencová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Blanka Ferencová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Bilej, DrSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 154 kB