velikost textu

Moderní přístupy využívané ve šlechtění rostlin na odolnost vůči hypoxii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní přístupy využívané ve šlechtění rostlin na odolnost vůči hypoxii
Název v angličtině:
Modern approaches utilized in plant breeding for resistance to hypoxia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radek Vítek
Vedoucí:
RNDr. Marie Kočová, CSc.
Oponent:
Ing. František Hnilička, Ph.D.
Id práce:
155782
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radek Vítek 786 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marie Kočová, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Hnilička, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 153 kB