velikost textu

Reflexe koncepce občanské společnosti do rakouských ústav 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe koncepce občanské společnosti do rakouských ústav 19. století
Název v angličtině:
The reflection of the conception if the civic society into Austrian constitutions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Hájek
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
155207
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanská práva, občanská společnost, ústava, rakouská monarchie
Klíčová slova v angličtině:
civil rights, civic society, the constitution, Austrian monarchy
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá občanskou společností a občanskými právy v 19. století v rakouské monarchii. Autor zdůrazňuje souvislost mezi vývojem občanské společnosti a koncepcí občanských práv. Analyzuje občanská práva a ukazuje rozdíl mezi právní úpravou občanských práv a skutečnou realitou, to znamená mezi stavem de iure a de facto. Důležité místo zaujímá idea rovnosti, která nemohla být realizována, dokud existovaly šlechtické výsady. Klíčová slova: občanská práva, občanská společnost, ústava, rakouská monarchie
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the civic society and with the civil rights in the constitutions in the 19th century in Austrian monarchy. The author stresses the link between the development of the civic society and the conception of the civil rights. He analyses the civil rights and tries to show the difference between the regular legislation and the reality, that means between the law and real practice. The important place occupies in this work with the idea od the equality which could not be realised in the time of the existence of the aristocratic privileges. Key words: civil rights, civic society, the constitution, Austrian monarchy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Hájek 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Hájek 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Hájek 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 462 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB