velikost textu

Vybrané problémy elektronizace insolvenčního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy elektronizace insolvenčního řízení
Název v angličtině:
Actual problems of computerization of insolvency proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Petrů
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
155124
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční rejstřík, datové schránky, elektronický podpis
Klíčová slova v angličtině:
insolvency register, data mailboxes, delivering, electronic signature
Abstrakt:
Anotace v českém jazyce Tato práce se zabývá vybranými problémy souvisejícími s elektronizací insolvenčního řízení, a to zveřejňováním údajů v insolvenčním rejstříku, doručováním prostřednictvím datových schránek, doručováním písemností prostřednictvím insolvenčního rejstříku a náležitostmi a formou elektronicky podaného insolvenčního návrhu. Práce si bere za cíl uceleně zpracovat problematiku elektronizace soudního řízení tam, kde doposud činí v advokátní a soudní praxi problémy, srovnat odlišnosti v elektronizaci insolvenčního řízení a civilního řízení a přinést návrhy řešení některých doposud sporných právních otázek.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This diploma thesis deals with analyzation of actual problems of computerization of insolvency proceeding. The main topics are publishing information in insolvency register, delivering through the data mailboxes and insolvency register and form and requirements of insolvency proposal. The main goal is to elaborate problems relating with computerization of insolvency proceeding, comparing differences between computerization of civil proceeding and insolvency proceeding and bringing solution of this problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Petrů 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Petrů 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Petrů 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB