text size

Griefing v online hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Griefing v online hrách
Titile (in english):
Griefing in online games
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Josef Pelant
Supervisor:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michaela Buchtová
Thesis Id:
155116
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Study programm:
Information and Library Studies (N7201)
Study branch:
New Media Studies (SNM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2017
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
griefing|griefer|herní studia|world of warcraft|second life
Keywords:
griefing|griefer|game studies|world of warcraft
Abstract (in czech):
Identifikační záznam PELANT, Josef. Griefing v Online Hrách. Praha, 2017. 86 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. Vedoucí diplomové práce Vít Šisler. Abstrakt (česky) Cílem této práce je zjistit, jaká je četnost výskytu griefingu (obtěžování či úmyslného provokování ostatních hráčů) mezi hráči nejrozšířenějších žánrů online her, a jaké jsou typické charakteristiky grieferů, tj. hráčů jenž se dopouštějí griefingu, na základě těchto faktorů: věk, pohlaví, preference herních žánrů, důraz na týmovou spolupráci, důraz na sociální faktor při hraní a důraz respondentů na kompetitivní chování ve hrách. Cíle bylo dosaženo formou dotazníkového šetření mezi hráči online her, jenž bylo následně vyhodnoceno kvantitativní metodou. Mezi nejdůležitější poznatky patří, že muži se griefování dopouštějí podstatně častěji než ženy, griefeři jsou ve hrách více zaměření na kompetici než ostatní hráči, griefingu se dopustila zhruba polovina hráčů a naprostá většina hráču se již stala obětí griefingu. Také bylo zjišteno, že griefeři v porovnání s ostatními hráči sami sebe mnohem častěji identifikují jako oběť griefování. Klíčová slova griefing, griefer, herní studia, online hry, second life, world of warcraft
Abstract:
Identification record PELANT, Josef. Griefing in Online Games. Prague, 2017. 86 p. Thesis (Mgr.). Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship, 2001. Thesis lead Vít Šisler. Abstract The goal of this thesis is to find out the frequency of griefing (harassment or intentional provocation of other players) among the players of the most popular genres of online games, and to determine the typical characteristics of griefers, based on following factors: age, gender, preferency of the game genres, and motivational factors of competition, socialization, and teamplay. The goal has been achieved through questionaire survey with the use of quantitative method. Among the most important findings belong that men are substantially more frequently griefers compared to women, griefers are more focused on competition than other respondents, approximately half of the surveyed players have commited griefing, and almost every player has been a victim of a griefer. It has also been found that griefers are more likely to identify themselves as victims of griefing, compared to the rest of players. Keywords griefing, griefer, game studies, online games, second life, world of warcraft
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Josef Pelant 1.32 MB
Download Abstract in czech Bc. Josef Pelant 276 kB
Download Abstract in english Bc. Josef Pelant 266 kB
Download Supervisor's review Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 1.25 MB
Download Opponent's review Mgr. Michaela Buchtová 228 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB