velikost textu

Griefing v online hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Griefing v online hrách
Název v angličtině:
Griefing in online games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Pelant
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michaela Buchtová
Id práce:
155116
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
griefing|griefer|herní studia|world of warcraft|second life
Klíčová slova v angličtině:
griefing|griefer|game studies|world of warcraft
Abstrakt:
Identifikační záznam PELANT, Josef. Griefing v Online Hrách. Praha, 2017. 86 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. Vedoucí diplomové práce Vít Šisler. Abstrakt (česky) Cílem této práce je zjistit, jaká je četnost výskytu griefingu (obtěžování či úmyslného provokování ostatních hráčů) mezi hráči nejrozšířenějších žánrů online her, a jaké jsou typické charakteristiky grieferů, tj. hráčů jenž se dopouštějí griefingu, na základě těchto faktorů: věk, pohlaví, preference herních žánrů, důraz na týmovou spolupráci, důraz na sociální faktor při hraní a důraz respondentů na kompetitivní chování ve hrách. Cíle bylo dosaženo formou dotazníkového šetření mezi hráči online her, jenž bylo následně vyhodnoceno kvantitativní metodou. Mezi nejdůležitější poznatky patří, že muži se griefování dopouštějí podstatně častěji než ženy, griefeři jsou ve hrách více zaměření na kompetici než ostatní hráči, griefingu se dopustila zhruba polovina hráčů a naprostá většina hráču se již stala obětí griefingu. Také bylo zjišteno, že griefeři v porovnání s ostatními hráči sami sebe mnohem častěji identifikují jako oběť griefování. Klíčová slova griefing, griefer, herní studia, online hry, second life, world of warcraft
Abstract v angličtině:
Identification record PELANT, Josef. Griefing in Online Games. Prague, 2017. 86 p. Thesis (Mgr.). Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship, 2001. Thesis lead Vít Šisler. Abstract The goal of this thesis is to find out the frequency of griefing (harassment or intentional provocation of other players) among the players of the most popular genres of online games, and to determine the typical characteristics of griefers, based on following factors: age, gender, preferency of the game genres, and motivational factors of competition, socialization, and teamplay. The goal has been achieved through questionaire survey with the use of quantitative method. Among the most important findings belong that men are substantially more frequently griefers compared to women, griefers are more focused on competition than other respondents, approximately half of the surveyed players have commited griefing, and almost every player has been a victim of a griefer. It has also been found that griefers are more likely to identify themselves as victims of griefing, compared to the rest of players. Keywords griefing, griefer, game studies, online games, second life, world of warcraft
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Pelant 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Pelant 276 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Pelant 266 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Buchtová 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB