text size

Využití Frenchay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Využití Frenchay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku
Titile (in english):
Using the Frenchay Arm Test in monitoring the effect of botulinum toxin in spastic patients after brain damage
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lia Medková
Supervisor:
Yvona Angerová
Opponent:
Bc. Alžběta Rejmanová
Thesis Id:
154970
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Occupational therapy (BER)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/06/2016
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Spasticita, Botulotoxin, Frenchay Arm Test, Poškození mozku, Ergoterapie, Úchop, Cévní mozková příhoda
Keywords:
Spasticity, Botulinum, Frenchay Arm Test, Brain Damage, Occupational Therapy, Grip, Stroke
Abstract (in czech):
Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím Frechay Arm Testu ke sledování efektu botulotoxinu u spasticity pacientů po poškození mozku. Práce si klade otázku, zda Frenchay Arm Test, tj. test soběstačnosti a funkce ruky, je vhodný pro sledování účinku botulotoxinu u těchto pacientů. Teoretická část objasňuje fyziologii lidského pohybu a následky poškození mozku v oblasti motoriky. Zabývá se i zvýšeným svalovým napětím, například spasticitou, u pacientů po poškození mozku. Dále seznamuje s teorií aplikace botulotoxinu, který ovlivňuje spasticitu a napomáhá k větší soběstačnosti pacienta. Představuje Frenchay Arm Test jako vhodnou diagnostickou metodu a popisuje přínos aplikace této diagnostické metody odborníkem, tj. ergoterapeutem. V praktické části je použit Frenchay Arm Test na dvou pacientech: před aplikací botulotoxinu, měsíc po aplikaci a tři měsíce po aplikaci. Pomocí modifikované frenchayské škály je vyhodnocen a doplněn o popisky k jednotlivým úkonům. V souvislosti s botulotoxinem je kladen důraz na celkovou rehabilitaci pacienta, který je klíčem úspěchu léčby. Klíčová slova: Spasticita, Botulotoxin, Frenchay Arm Test, Poškození mozku, Ergoterapie, Úchop, Cévní mozková příhoda
Abstract:
Abstract bachelor's thesis: Bachelor's thesis deals with the use of Frenchay Arm Test to study the effect of botulinum toxin to patients with spasticity after brain damage. A question is raised, whether Frenchay Arm Test, is test of self-sufficiency and hand function, is useful for monitoring the effects of botulinum toxin in these patients. The theoretical part explains the physiology of human movement and the consequences of brain damage to motoric. It deals with the increased stretch muscle, i.e. spasticity of patients after brain damage. Furthermore, it introduces the theory of application of botulinum toxin, which in small amounts affects spasticity and helps promote self-sufficiency of a patient. Frenchay Arm Test is presented as appropriate diagnostic method and benefits of applying this method by Occupational therapist are described. In the practical part, the Frenchay Arm Test is applied to two patients prior to application of botulinum toxin, month after and three months after application. The results are evaluated based on modified Frenchay scale and complemented by labels marking individual acts. The emphasis lies on the overall rehabilitation of the patient, which is considered a key to the successful treatment. Keywords: Spasticity, Botulinum, Frenchay Arm Test, Brain Damage, Occupational Therapy, Grip, Stroke
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lia Medková 991 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Lia Medková 483 kB
Download Abstract in czech Bc. Lia Medková 197 kB
Download Abstract in english Bc. Lia Medková 84 kB
Download Supervisor's review Yvona Angerová 3.97 MB
Download Opponent's review Bc. Alžběta Rejmanová 6.39 MB
Download Defence's report doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 750 kB