velikost textu

PerfJavaDoc: extending API documentation with performance information

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
PerfJavaDoc: extending API documentation with performance information
Název v češtině:
PerfJavaDoc: rozšíření API dokumentace informací o výkonnosti
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Náplava
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Horký
Oponent:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Id práce:
154908
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Java, dokumentace, výkonnost, generování zátěže
Klíčová slova v angličtině:
Java, documentation, performance, workload generation
Abstrakt:
Javadoc je dokumentační nástroj určený pro automatické generování API dokumentace přímo ze zdrojových kódů programu. Takto vygenerovaná dokumentace může u některých metod obsahovat slovní popis použitého algoritmu a jeho asymptotické složitosti, ten je však nepoužitelný v situaci, kdy potřebujeme znát přesnou dobu běhu metody vzhledem k některým charakteristikám. V této práci jsme se rozhodli rozšířit Javadoc o automatické generování výkonnostní části, která vývojářům dovolí změřit výkonnost metody vůči některým předem definovaným vlastnostem. Tyto vlastnosti se specifikují v takzvaném generátoru zátěže, což je metoda, jejímž úkolem je připravit argumenty měřené metody společně s instancí třídy, na které je měřená metoda zavolána. Separace měřené metody od generátoru zátěže pak vývojářům umožňuje jednoduché a srozumitelné psaní a snadné sdílení generátorů. Samotné měření výkonnosti metody pak probíhá na měřícím serveru, který může běžet na určeném referenčním stroji, a byl naprogramován tak, aby poskytoval co nejpřesnější výsledky s ohledem na platformu Java. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Javadoc is a documentation tool used for generating API documentation from Java source code. For some methods the generated documentation can contain description of the algorithm and its asymptotic complexity. However, such information is futile when the exact execution time of the method is needed with respect to certain critical characteristics. In this work we decided to enhance the Javadoc tool with a performance extension which permits to measure the performance of the method against the predefined characteristics. These characteristics are specified in a workload generator, which is a method used to prepare the actual arguments and instance for the measured method. The separation of the measured code and the preparatory code allows developers to implement both parts clearly and easily, and also share the generator amongst multiple methods. The measuring itself is performed by a measuring server which may run on a dedicated reference machine, and was programmed to provide accurate results with respect to the Java platform. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Náplava 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Náplava 17.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Náplava 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Náplava 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Horký 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB