velikost textu

Comparison of Approaches for Querying of Chemical Compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comparison of Approaches for Querying of Chemical Compounds
Název v češtině:
Porovnání přístupů k dotazování chemických sloučenin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Šípek
Vedoucí:
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Konzultant:
RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Id práce:
154792
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Chemická databáze, Chemické sloučeniny, Benchmark, Hledání podgrafů, Grafová databáze, Izomorfismus podgrafů
Klíčová slova v angličtině:
Chemical database, Chemical Compounds, Benchmark, Subgraph querying, Graph database, Subgraph isomorphism
Abstrakt:
Účelem této práce je provést analýzu způsobů dotazování chemických databází a ověřit či vyvrátit jejich výsledky. V současné době neexistuje související výzkum, který by porovnal výkon využití paměti nad stejnými daty u nejvíce výkonných přístupů. V této práci provádíme nezávislé porovnání nejvíce používáných technik pro indexaci chemických databází se zaměřením na hledání podgrafů. Tyto výsledky pak dále porovnáváme s výkonem SQL a grafových databází. 1
Abstract v angličtině:
The purpose of this thesis is to perform an analysis of approaches to querying chemical databases and to validate or invalidate its results. Currently, there exists no work which would compare the performance and memory usage of the best performing approaches on the same data set. In this thesis, we address this lack of information and we create an un-biased benchmark of the most popular index building methods for subgraph querying of chemical databases. Also, we compare the results of such benchmark with the performance results of an SQL and a graph database. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Šípek 1007 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Šípek 41.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Šípek 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Šípek 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 152 kB