velikost textu

Život a dílo velmistra Vlasáka O.Cr. (1867-1958)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo velmistra Vlasáka O.Cr. (1867-1958)
Název v angličtině:
The Life and Works of Grandmaster Vlasák, O.Cr. (1867-1958)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
ICLic. Mgr. David Kučerka
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
154778
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, velmistr, ThDr. Josef Vlasák O.Cr., katolická církev, pozemková reforma, sv. Anežka Česká.
Klíčová slova v angličtině:
Military Order Crucifers with the Red Star, Grandmaster, ThDr. Josef Vlasák O.Cr., Catolic Church, land reform, St. Agnes of Bohemia.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce Život a dílo velmistra Vlasáka O.Cr. (1867 – 1958) se zabývá životem velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, ThDr. Josefa Vlasáka O.Cr., a jeho působením v Řádu. Jeho činnost je zasazena do kontextu historických událostí, které ho provázely, v jeho obtížné činnosti a se kterými se musel vypořádat: první světová válka, první pozemková reforma, druhá světová válka, nástup komunismu, druhá pozemková reforma, a nakonec rozpuštění Řádu. Úvodní kapitola pojednává o situaci v katolické církvi v Českých zemích v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Další kapitoly se věnují osobě J. Vlasáka, jeho působení a významu jako velmistra v rámci katolické církve i československé společnosti. Informace jsou čerpány z dostupné literatury a archivních zdrojů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis The Life and Works of Grandmaster Vlasák O.Cr. (1867 – 1958) with the life of The Military Order Crucifers with the Red Star, ThDr. Josef Vlasák O.Cr., and its action in the Order. His work is se the context of the historical event, which was accompanied by him in his difficult aktivity, and which had to deal: the firs world war, the first land reform, the second world war, the second land reform, the advent of comunism and dissoluction of the Order. Other chapters are dedicated to J. Vlasák, its meaning and importance from the Catholic Church and for czechoslovac society. The information is drawn from the available nad archoval sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ICLic. Mgr. David Kučerka 6.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ICLic. Mgr. David Kučerka 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ICLic. Mgr. David Kučerka 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 154 kB