velikost textu

Domácí násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí
Název v angličtině:
Domestic violence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zita Havlíčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
154696
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, oběť, pachatel
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, victim, offender
Abstrakt:
Abstrakt Tématem rigorózní práce je domácí násilí. Práce je rozdělena na tři hlavní části a to na část teoretickou, která se zabývá druhy domácího násilí, charakteristikou jednotlivých typů pachatelů a obětí a dalšími teoretickými otázkami spjatými s tímto fenoménem. V druhé části je stručně vyložena právní úprava správního a občanského práva týkající se domácího násilí. Nejobsáhlejší část práce je pak věnována trestněprávní úpravě tohoto společenského problému se zaměřením na současnou judikaturu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of the rigorous work is the domestic violence. The work is divided into three main parts – into a theoretical part, which deals with types of domestic violence, the characteristics of individual perpetrators and victims and with other theoretical questions connected with this topic. The second part briefly presents the administration law and civil law connected with this phenomenon. The most extensive part of the work is dedicated to the criminal legislation of this social problem. The text is completed with extensive practice of the court. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zita Havlíčková 844 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zita Havlíčková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zita Havlíčková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 622 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB