velikost textu

Teologické motivy v současné české literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teologické motivy v současné české literatuře
Název v angličtině:
Theological themes in current Czech beletry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Vizina
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Oponent:
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Id práce:
154580
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teologie a literatura, česká próza 21. století, transcendence, obraz Boha v literatuře
Klíčová slova v angličtině:
theology and literature, Czech prose in the 21 century, transcendence, image of God in literature
Abstrakt:
Anotace Analýza textů českých beletristů současnosti z pohledu základních teologických východisek. Práce zkoumá literární obraz člověka v díle Michala Viewegha, Václava Kahudy, Chaima Cigana, Jiřího Hájíčka, Marka Váchy, Jaroslava Rudiše a Anny Bolavé. Bude sledovat, nakolik a v jaké podobě je u jmenovaných autorů přítomen koncept člověka jako transcendentní bytosti, lidské odpovědnosti a svobody. Klíčová slova teologie, transcendence, teologie umění, česká literatura, česká próza 21. století
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of current Czech literary prose from theological perspective, the work examines the image of man in contemporary literature in the writings of Jiří Hájíček, Michal Viewegh, Václav Kahuda, Chaim Gigan, Jaroslav Rudiš and Anna Bolavá. The goal is to analyse the concept of man as a transcendental being, including different aspects of human responsibility and freedom. Keywords theology, transcendence, theology of art, Czech literature, Czech prose of 21st century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Vizina 356 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Vizina 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Vizina 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 424 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Prokop Brož, Th.D. 764 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 152 kB