velikost textu

Činnost Etického panelu ČT v letech 2004-2013 a jeho mediální obraz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Činnost Etického panelu ČT v letech 2004-2013 a jeho mediální obraz
Název v angličtině:
The work of the Czech TV Ethics Board in 2004-2013 and its media coverage
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kristýna Foltýnová
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Id práce:
154325
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje činnost Etického panelu České televize od počátku jeho novodobé existence až do současnosti, tedy v letech 2004–2014. Popisuje okolnosti vzniku, základní pravidla, personální obsazení i agendu v jednotlivých obdobích. V první části využívá hlavně analýzu zápisů z jednání Rady ČT, výroční zprávy o činnosti ČT a usnesení Etického panelu. V dalších kapitolách celé jeho působení shrnuje a hodnotí za použití kvantitativní a kvalitativní analýzy. V neposlední řadě rozebírá zveřejněná usnesení Etického panelu a srovnává je s uplatňovanými etickými normami žurnalistiky – konkrétně tedy s Kodexem ČT. Výsledný text má snahu fungovat jako první pokus o návod a inspiraci při rozhodování o eticky sporných otázkách pro začínající novináře. Aby mohl být chápán jako komplexní příručka, je navíc doplněn vysvětlením jednotlivých teoretických pojmů a analýzou mediálního obrazu v rámci vybraných internetových serverů.
Abstract v angličtině:
Abstract This study analyses the work of the Czech television Ethics board. It starts at the beginning of his modern activity (2004) and finishes in 2014. It describes the context of origin, the principles, the members and the agenda in particular periods. The reports of the Czech television Board and the annual reports were used especially in the first part of this study. Czech television Ethics board’s documents were analysed using the quantitative and qualitative analysis. Thanks to this the whole agenda of the Ethics board could be summarized. The Ethics board’s documents were also compared to journalistic standards. The main aim was to bring a complex handbook for the journalist without practical experience. That’s why it comprises a chapter which explains the most important media concepts and a chapter which analyses its media coverage on internet servers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Foltýnová 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Foltýnová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Foltýnová 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.17 MB