velikost textu

Proměny profese pracovníka zpravodajské směny v Československém / Českém rozhlase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny profese pracovníka zpravodajské směny v Československém / Českém rozhlase
Název v angličtině:
Transformation of a rofession of a news editor in the Czechoslovak / Czech Radio
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jan Suchan
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
PhDr. Martin Groman
Id práce:
154319
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československý/Český rozhlas, rozhlasové vysílání, zpravodajství, pracovník zpravodajské směny, historie médií
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak/Czech Radio, radio broadcasting, newscast, news editor, media history
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Proměny profese pracovníka zpravodajské směny v Československém/Českém rozhlase“ popisuje vznik a vývoj zpravodajské směny v Československém a Českém rozhlase i pracovní náplně jejích zaměstnanců v závislosti na technologickém vývoji, hlediscích ideologických i organizačních, objemu a struktuře zpravodajského obsahu. Práce zachycuje už období od roku 1923, kdy zpravodajství Radiojournalu připravovala Česká tisková kancelář, především se pak zaměřuje na dobu od vzniku samostatného zpravodajství v roce 1945. Velký prostor věnuje napojení rozhlasu na Komunistickou stranu Československa, roli rozhlasového zpravodajství v přelomových letech 1948, 1968 a 1989 nebo cenzuře. Autor si všímá též pracovního prostředí a atmosféry ve zpravodajské směně.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Transformation of a profession of a news editor in the Czechoslovak/Czech Radio describes a formation and development of a newsroom in Czechoslovak and later Czech Radio and the development of its employees’ job content in connection with technological progress, ideology, organization, but also with the amount and structure of news’ content. The thesis begins with the birth of first Czech Radio station called Radiojournal and year 1923, despite the fact that the news were prepared by Czech News Agency at that time. A big part of the thesis deals with the period, when Czechoslovak Radio began to prepare its own news. Author focuses on a connection between the Radio and Communists Party of Czechoslovakia, the role of radio news coverage in the years 1948, 1968 and 1989, which are very important to Czech history in the 20th century and deals with then censorship as well. The thesis also tries to illustrate an atmosphere and working environment in the newsroom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Suchan 7.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Suchan 5.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Suchan 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Suchan 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB