velikost textu

Právní úprava podmínek lovu zvířat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava podmínek lovu zvířat
Název v angličtině:
Legal Framework of Conditions for Game Hunting
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Pečinka
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
154267
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lov, myslivost, rybářství
Klíčová slova v angličtině:
hunting, gamekeeping, fishing
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce má za cíl popsat právní úpravu podmínek lovu zvířat v České republice, včetně jejího historického vývoje, a navrhnout možná řešení k odstranění jejich nedostatků. Největší pozornost je věnována právním podmínkám lovu zvířat v rámci myslivosti a rybářství. Práce je zaměřena také na právní úpravu podmínek lovu zvířat v rámci práva Evropské unie i v rámci mezinárodního práva. Samostatně je shrnuta daná právní úprava ve Slovenské republice a je provedeno její srovnání s právní úpravou podmínek lovu zvířat České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this rigorous thesis is to analyse the legal framework for game hunting in the Czech Republic and its historical development in order to suggest some possible improvements of its shortcomings. The main focus is concentrated on the legal framework for gamekeeping and fishing. This rigorous thesis does compare also the local Czech legislation with the international law and with the legal framework in the European Union. A special attention is paid to the comparison of the Czech legislation for game hunting with its Slovakian equivalent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Pečinka 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Pečinka 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Pečinka 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB