velikost textu

Intelligent nanofibres functionalized with growth factors and blood derivatives for dermatology applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intelligent nanofibres functionalized with growth factors and blood derivatives for dermatology applications
Název v češtině:
Inteligentní nanovlákna funkcionalizovaná růstovými faktory a krevními deriváty pro dermatologické aplikace
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Evžen Amler, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA
Id práce:
154023
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav biofyziky (13-714)
Program studia:
Lékařská biofyzika (P5110)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Tkáňové inženýrství kůže, Elektrostatické zvlákňování, Centrifugační zvlákňování, Dodávání bioaktivních látek, Trombocyty
Klíčová slova v angličtině:
Skin Tissue Engineering, Electrospinning, Centrifugal Spinning, Drug Delivery, Platelets
Abstrakt:
ABSTRAKT Krevní deriváty jsou výborným zdrojem přirozených růstových faktorů. V tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně již našly řadu uplatnění. Cílem této práce bylo optimalizovat podmínky buněčné kultury za použití destičkového lyzátu, a dále vyvinout mikro- a nanovlákenné nosiče funkcionalizované krevními destičkami, které by mohly sloužit jako systém řízeného dodávání přírodních růstových faktorů. Mikro- a nanovlákenné nosiče byly připraveny elektrostatickým a centrifugačním zvlákňováním PCL. Připravené nosiče byly funkcionalizovány povrchovou adhezí krevních destiček nebo jejich enkapsulací do vnitřní části nanovláken emulzní technikou. V rámci studie kultivačních podmínek kožních buněk bylo zjištěno, že suplementace media 7% destičkovým lyzátem je dostačující pro nahrazení 10% FBS v kultuře keratinocytů a fibroblastů. Dále byl povrch PCL nanovláken připravených elektrostatickým zvlákňováním funkcionalizován krevními destičkami. Při kontaktu s nanotopografií nanovlákenného povrchu došlo k aktivaci destiček a následně k vytvoření fibrinové sítě, která sloužila jako rezervoár růstových faktorů. Díky tomu došlo k prodloužení poločasu uvolnění EGF až na 1.7 dní. Takto funkcionalizované nanovlákenné nosiče podporovaly proliferace a metabolickou aktivitu keratinocytů, fibroblastů a melanocytů. Při adhezi krevních destiček na mikro-/nanovlákna vytvořená centrifugačním zvlákňováním došlo k dvounásobnému nárůstu množství růstových faktorů zachycených na nosiči, a následně k další stimulaci metabolické aktivity nasazených melanocytů. Díky enkapsulaci destičkového lyofilizátu do koaxiálních nanovláken byl vytvořen systém dlouhodobého dodávání, který byl otestován pomocí fibroblastů a keratinocytů. Díky své univerzálnosti by však mohl hrát roli i v jiných odvětvích tkáňového inženýrství.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Platelet derivatives are an attractive source of natural growth factors and they are widely used in various tissue engineering and regenerative medicine applications. The aim of this study was to optimize cell culture conditions using platelet lysate and to develop platelet-functionalized fibrous scaffolds as a controlled drug delivery system for native growth factors. Fibrous scaffolds were prepared by electrostatic and centrifugal spinning of PCL and they were functionalized by the platelets by surface adhesion or their encapsulation using emulsion spinning techniques. The cell culture study determined the 7% platelet lysate to be the optimum concentration as a medium supplement in keratinocyte and fibroblast culture. Additionally, following surface adhesion of the platelets to PCL electrospun nanofibres, the platelets were activated due to their contact with the nanofibre nanotopography, resulting in formation of fibrin network. Fibrin served as a reservoir of the growth factors, prolonging the half-time of EGF release to 1.7 days. Such platelet-functionalized samples fostered proliferation of keratinocytes, fibroblasts and melanocytes. Furthermore, adhesion of platelets to centrifugally spun nanofibrous scaffolds resulted in almost two-fold increase in the amount of immobilized platelet-derived bioactive molecules, further promoting metabolic activity of the seeded melanocytes. Thanks to encapsulation of the platelet lyophilisate into emulsion electrospun and centrifugal spun coaxial nanofibres, a drug delivery system enabling long-term delivery of platelet-derive biomolecules was developed and optimized. The system was successfully tested in vitro using keratinocytes and fibroblasts, however, its versatility suggests broader application.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D. 9.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Karolína Vocetková, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 3.83 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.97 MB