velikost textu

Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách
Název v angličtině:
Integration pupils from Muslim families to the educational process of physical education in elementary schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michal Hájek
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
153783
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova (RIGO TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrace, integrace, multikulturalismus, muslimské děti, mainstreaming, inkluzivní tělesná výchova
Klíčová slova v angličtině:
Migration, integration, multiculturalism, Muslim children, mainstreaming, inclusive physical education
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách. Klíčová slova: Migrace, integrace, multikulturalismus, muslimské děti, mainstreaming, inkluzivní tělesná výchova Cílem práce je zjistit, jak se děti z muslimských rodin začleňují do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách, Ke splnění cíle práce jsem použil kvantitativní metodu sběru dat za použití internetového dotazníkového šetření dosupného ve čtyřech jazycích. Dotazníkové šetření vyplnilo 66 muslimských rodičů se svými dětmi (žáky). Výsledky práce poukazují na problémy muslimských žáků při začleňování do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách v České republice. Pro jednodušší začlenění muslimských žáků jsou v této práci sepsána doporučení pro učitele tělesné výchovy a vedení školy.
Abstract v angličtině:
Abstract Title of the thesis: Are children from Muslim families at a disadvantage during Physical Education lessons in primary schools? Keywords: migration, integration, multiculturalism, Muslim children, mainstreaming, inclusive physical education The aim of this research is to identify how children from Muslim families are at a disadvantage during Physical Education lessons in primary schools in the Czech Republic. In order to achieve the goal of this work, I used the quantitative method of collecting data by using an electronic survey available in four languages. The survey was completed by 66 Muslim parents and their children. The results show the problems of integrating pupils from Muslims families into the educational process of physical education in elementary schools in the Czech Republic. There are written recommendations in eleven problematic areas for physical education teachers, heads of PE departments and leaders of schools in order to more easily integrate Muslim pupils into the educational process of physical education in elementary schools in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Hájek 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Hájek 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Hájek 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Stracený, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 215 kB